Planter

Kvælstofstrategi til vinterrug og triticale

Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. I kraftigt udviklede marker, bør en lidt lavere mængde udbringes ved første tildeling end normalt.