Økonomi og ledelse

SKATM-2020-18-05. Kapitalinstrument kaldet hybrid kernekapital var ikke gæld

Der er ikke tale om gæld, hvis debitor ikke har en forpligtelse til på et forud aftalt tidspunkt at tilbagebetale, og debitor selv bestemmer, hvornår tilbagebetalingen skal ske.