Økonomi og ledelse

SKATM-2017-26-08 Kvæghold fra lejede lokaler. Ikke erhvervsmæssig drift.

Klager drev kvæghold fra lejede jorder og stalde. Det driftsmæssige resultat skulle vurderes efter fradrag af forpagtningsudgift. Der var ikke udsigt til et resultat på 0 kr. eller overskud før renter. Fradrag for underskud blev derfor nægtet.