Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-42. Salg til tredjemandsselskab og videresalg til udstedende selskab var LL. § 3 omgåelse

Et antal medarbejderne ønskede at sælge deres aktier til tredjemandsselskab, der så skulle videresælge aktierne til udstedende selskab. Transaktionen blev anset for LL. § 3 omgåelse, hvorfor hele afståelsessummen var skattepligtig uden fradrag for anskaffelsessummen.