Jura, Økonomi og ledelse

Nye regler for medfølgende familiemedlemmer til udenlandske fodermestre og driftsledere

Krav om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer og udbetaling af løn til dansk bankkonto.