Planter

Monitering af fusariumtoksiner i hvede i 2021

Ud af 21 prøver kunne der påvises DON i 9 prøver og i alle prøver under grænseværdien. ZEA blev kun påvist i 6 prøver og i et tilfælde over grænseværdien. 14 marker var pløjet, og 7 marker var upløjet med forfrugt vinterraps/hestebønner.