Økonomi og ledelse

SKATM-2006-00-02. Omlægning af regnskabsår. Personer.

Folketinget har vedtaget L169 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove mv. om lettelse af administrative byrder.