Økonomi og ledelse

SKATM-2022-19-11. Nedsat gaveafgift. Udlejet stuehus

Landsretten stadfæster Landsskatterettens afgørelse, således at der ikke kan beregnes nedsat gaveafgift på den del af gaven, som vedrører et udlejet stuehus.