Økonomi og ledelse

SKATM-2022-13-31. HD stadfæster SKAT’s restriktive praksis vedr. LL. § 16E hævninger på mellemregningskonti

HD slår fast, at der ved en hovedaktionærs hævninger på mellemregningskontoen med eget selskab skal ske beskatning af hovedaktionæren ved hver enkelt hævning, der medfører et tilgodehavende hos selskabet, samt ved forøgelsen af tilgodehavendet.