Planter

Undgå saftafløb ved ensilering af våde afgrøder

Saftafløb fra afgrøder med et lavt tørstofindhold kan begrænses eller undgås ved omhyggeligt at samensilere med saftsugende foderemner. Se, hvor højt tørstofindholdet skal være i ensilage af forskellige afgrøder og blandinger for at begrænse saftafløbet.