hero_oksekod_klimaaftryk_undersoges

Kvæg

Vejene til mindre klimabelastende kalve- og oksekød bliver undersøgt

Hvilke produktionsformer påvirker bøffernes klimaaftryk mest og hvilke mindst? Og kan vi rykke rundt på kalve- og oksekødsproduktionen i Danmark og samlet opnå en mindre klimabelastning?