Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-21. Selvstændig virksomhed - lønmodtager - uretmæssigt opkrævet moms

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, hvorefter konsulentindtægter skulle anses som lønindkomst og ikke som selvstændig virksomhed efter momsloven.