Kvæg

Fodring og yversundhed – sådan er sammenhængen - en omfattende litteraturgennemgang

Hvordan påvirker fodringen yversundheden i besætningerne? En litteraturgennemgang viser bl.a., at nedsat immunforsvar som følge af, at køerne er i negativ energibalance resulterer i en større risiko for mastitis.