Planter

Forebyggelse af havrerødsot i vintersæd

Fra 12. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus.