Økonomi og ledelse

SKATM-2016-16-01. Tinglysningsafgift af nyt pantebrev. Aflysning af tidligere pantebrev overholdt ikke tidsfristen

I forbindelse med tinglysning af et nyt pantebrev, skulle det tidligere pantebrev aflyses. Tidsfristen for aflysningen blev ikke overholdt, og der skulle betales fuld tinglysningsafgift af det nye pantebrev.