Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-06. Tilskud momspligt

Tilskud skal medregnes i momsgrundlaget, hvis tilskuddet konkret anses for at være et vederlag for en leverance. Såfremt tilskuddet ikke udgør et vederlag, falder tilskuddet helt udenfor momslovens anvendelsesområde.