Planter

Sammenhæng mellem olieræddike og kålbrok

Fremadrettet vurderes det, at ikke korsblomstrede afgrøder bør foretrækkes som efterafgrøder i sædskifter med meget raps (tre rapsfrie år eller mindre).

Analyse

25. januar 2017

 Opdateret 24. januar 2019