Natur og vandmiljø, Jura, Planter

Er størrelse et godt mål for ammoniakfølsomhed på overdrev?

Kategori 2 naturtypen overdrev sætter i mange tilfælde begrænsninger for husdyrproduktionen. Det er kun størrelsen på naturtypen, der definerer, hvornår et overdrev er kategori 2. Men hvad siger størrelsen egentligt om arealets ammoniakfølsomhed?