Økonomi og ledelse

SKATM-2016-00-14. L 103 (2016-17). Kildeartsbegrænsning af fysiske personers investeringer i K/S, P/S'er etc.

Fremsat lovforslag vil kildeartsbegrænse underskud fra deltagelse i partner- og kommanditselskaber etc., hvis deltagerne alene hæfter begrænset for selskabets forpligtelser og ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.