Planter

Analyse af pesticidforurening af almene vandindvindings-boringer taget ud af drift i perioden 1999-2008

Videncentret har analyseret data fra de 1.273 drikkevandsboringer med fund af pesticider, der blev taget ud af drift i perioden 1999 – 2008. Kun i 24 af dem var der fund over grænseværdien af midler, som i dag anvendes i landbruget.

Analyse

17. februar 2012

 Opdateret 21. februar 2012