Køer i stald

Kvæg, Økonomi og ledelse

Malkekvægskrydsninger kan mindske metanudledningen

Bedre sundhed og øget holdbarhed ved malkekvægskrydsninger er med til at reducere deres klimaaftryk i form af metan. Hvis krydsningskøerne tilmed har bedre fodereffektivitet, vil det reducere klimaaftrykket yderligere.