Økonomi og ledelse

SKATM-2019-19-05. Kompensation for latent skat - konsekvenser for andre lovområder

Når der gives nedslag for overtagelse af latent skat ved overdragelser med succession har det betydning for bl.a. VSL, EBL, AL mv. Skattestyrelsen har udtalt deres holdning.