Økonomi og ledelse

SKATM-2016-28-02. Forældelsesfrist for skattekrav

Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er forskelligt alt efter, om restskatterne fremgår af en årsopgørelse udskrevet senest den 1. oktober i året efter indkomståret eller senere, eller det skyldes en ændret ansættelse.