Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-04. Børneaktionærer blev udlodningsbeskattet af faderens misbrug

En far ejede sammen med sine børn et selskab, der ejede en vindmøllepark. Vindmølleparken blev solgt til underpris, og som modydelse fik faderen en "billig" båd. Uanset børnene var uvidende om transaktionen, blev de udlodningsbeskattet.