Planter

Sammenstilling af forsøg med efterårsgødskning af vintersæd

En sammenstilling af 74 landsforsøg fra 1987 til 2019 viser meget varierende effekter af efterårsgødskning af vinterhvede. De største merudbytter for efterårstildelt fosfor er opnået i marker på marine aflejringer, hvor der er opnået store respons for fosfor trods høje fosfortal.