Økonomi og ledelse

SKATM-2021-19-15. Ændring af værdiansættelsescirkulæret vedrørende fast ejendom

Ændringerne vedrører udvidelse af spændet fra 15 % til 20 % og gennemskrivning af afsnittene vedrørende fast ejendom.