Dispensation til §3-tilstandsændring ophæves – sag ikke oplyst nok

Jura, Natur og vandmiljø

Dispensation til §3-tilstandsændring ophæves – sag ikke oplyst nok

Utilstrækkeligt beslutningsgrundlag hos kommunen i sag om dispensation til tilstandsændring af vandhul, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3. Det får Miljø- og Fødevareklagenævnet til at ophæve kommunens afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling. Det er en ”ommer”.