Kvæg

Få styr på fodring af kvæg ved hjælp af fodringsmanagement

Når kvæglandmænd og rådgiver diskuterer, hvorfor køerne ikke producerer den mængde, er den tilba-gevendende konklusion, at det skyldes noget med fodringsmanagement. Til at hjælpe med en systema-tisk gennemgang af hele management omkring fodringen kan det være en stor hjælp at bruge værktø-jet Indeks for Fodringsmanagement.