Kvæg

Fedt i foderrationen og dets betydningen for metan fra malkekøer

Kvæginfo 2335: Metan er en drivhusgas der dannes i vommen hos drøvtyggere under fordøjelsen. Metandannelsen er i høj grad afhængig af mængden af foder, der omsættes, men foderrationens sammensætning har også betydning.