Økonomi og ledelse, Natur og vandmiljø, Planter

Landmandens økonomi ved udtagning af lavbundsjorde

For nogle landmænd vil udtagning af humusholdige lavbundsjorde være en økonomisk fordel – for andre kan udtagningen medføre et tab. Resultatet afhænger bl.a. af nudrift og udbytteniveau, størrelsen af tilskud og eventuelt værditab på jorden.