Økonomi og ledelse

SKATM-2022-28-01. Underskudsbegrænsning. Gældssanering i konkurs. Periodisering

Ved gældssanering i konkurs ophæves konkursbeskatningen og underskud forud for konkursen genopstår. Skatterådet fastslår, at underskud forud for konkursdekretet nedsættes med nedsættelsesbeløbet fra gældssaneringen, mens underskud fra konkursen bevares.