Natur og vandmiljø, Kvæg, Planter, Økonomi og ledelse

Pumper og sluser beskytter tyskerne mod oversvømmelser

Flere vestvendte vandløb i Sønder-, Sydvest- og Vestjylland har oftere og oftere afvandingsproblemer med oversvømmelse af landbrugsarealer til følge. Brede Å og Vidå udvalgene søger derfor inspiration og erfaringer fra Tyskland, hvor pumper og sluser løser udfordringerne.