Jura

P 26-19 Førtidspension – arbejdsevne – dokumentationskrav – udviklingsperspektiv – misbrug

Førtidspension – hvilken betydning har det for afklaring af borgerens arbejdsevne, at borgeren har et misbrug?