Natur og vandmiljø

Høst af søsalat som aktivt tiltag til at forbedre miljøtilstanden i fjordene

Høst af søsalat reducerer mængden af kvælstof og fosfor i fjordene og kan bl.a. bruges til foder i husdyrproduktionen.