Økonomi og ledelse

SKATM-2020-02-03. Ejendomsavance. Ekspropriation. Frivillig afståelse. Træer på rod

Ejendomsavance ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom var ikke skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Dette gjaldt også den del af ejendomsavancen, der var opnået ved afståelse af træer på rod.