Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-13. Momspligt – salg af bebygget ejendom – byggegrund – forelæggelse for EU-Domstolen

Vestre Landsret kommer i deres kendelse frem til, at spørgsmålet om en bebygget ejendom kan anses for en byggegrund, skal forelægges EU-Domstolen.