Opsat pension – venteprocent – 10 årigt tillæg – middellevetid

Tabel for middellevetid ved beregning af venteprocent for pensionister, der ønsker udbetaling af ventetillæg over 10 år.