Økonomi og ledelse

SKATM-2016-17-01. Separation. Fradrag for renteudgifter på kreditforeningslån, hvor den tidligere ægtefælle overtager ejendommen

Den tidligere ægtefælle, der ved en bodelingsoverenskomst overtog alle forpligtelser vedrørende et kreditforeningslån, kunne fratrække den fulde renteudgift på lånet.