Planter, Økologi

Status på økologisk frøgræsproduktion 2020

Økologisk frøproduktion sikrer, at der findes udsæd af de bedste sorter og arter, når der skal etableres økologiske kløvergræsmarker.