Jura

Efterløn: Et medlem har ikke ret til at arbejde i ægtefællens virksomhed samtidig med efterløn – heller ikke hvis medlemmet har en lønaftale

Har I kunder, der er blevet rådgivet herom, bedes I kontakte SEGES.