Jura, Planter

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne for vejtransport

Færdselsstyrelsen har 27. juni udgivet en vejledning til brug for kontrol med arbejdstidsbestemmelserne inden for vejtransportsektoren. Vejledningen gælder i Danmark.