Jura, Fjerkræ, Grise, Heste, Kvæg

Staldanlægs restlevetid regnes fra etableringen

Højesteretsdom fra april 2023 i tvist om frist, som Miljø- og Fødevareklagenævnet gav husdyrbrug til at overholde totaldepositionskravet for ammoniak. Forventet restlevetid for staldanlæg er afgørende for fristen.