Planter

Hestebønnesorternes modtagelighed for vikkeskimmel

Der er relativ store sortsforskelle i modtagelighed for vikkeskimmel i de forskellige sorter af hestebønner.