Økonomi og ledelse

P 104-19 Borgerstyret personlig assistance - kontant tilskudsordning - udmåling af tilskud til hjælpere

Ved udmåling af tilskud til hjælpernes løn tages udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper. Der kan også gives forskellige løntillæg.