Planter

Vinterrapssorternes modtagelighed for lys bladplet

Angrebsstyrken af lys bladplet er bedømt i fire forsøg i ca. 25 vinterrapssorter. Der er sortsforskelle i modtagelighed.