Økonomi og ledelse

SKATM-2021-14-12. Myndighedsfejl ift. partsrepræsentation. Afgørelse annulleres.

SKAT havde uberettiget krævet fuldmagt, og SKATs afgørelse blev derfor annulleret, idet henvendelsen skulle have været anset for en (rettidig) klage.