Jura

Sag ved domstolene

Hvilke sager kan du indbringe for domstolene og hvad er proceduren? Er der frister? Hvad er kravene til bevisførelse?