Planter

Kvælstofudvaskning beregnet med N-les-4 i forhold til placering af målrettede efterafgrøder