Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-29. Modtagelse af tilskud var ikke levering mod vederlag

Modtagelse af Natura 2000-tilskud for at undlade at dyrke landbrugsjord kunne ikke anses for at udgøre et vederlag for en leverance.