Økonomi og ledelse

SKATM-2021-14-19. Uudnyttet underskud kunne anvendes

De uudnyttede underskud kunne anvendes, selvom underskuddene ikke var berettigede, men dog fremgik af årsopgørelserne.